شواهد جدیدتر برای فواید سلامتی نشان داده شده از آزمایشات پاستا

بررسی حاضر با هدف ارائه مروری بر مقالات پاستا چیکن آلفردو علمی اخیر منتشر شده از سال 2000 تا 2021 با تمرکز بر مواد افزوده شده به فرمولاسیون آب بلغور گندم دوروم برای تهیه پاستا با مزایای عملکردی است.

با این حال، در صورت لزوم، منابع مربوط به قبل از 2000 گنجانده شده است، تاکید بر ترکیبات جدیدتر و شواهد جدیدتر برای فواید سلامتی نشان داده شده از آزمایشات حیوانی یا انسانی خواهد بود به جای گزارش‌هایی که بر مزایای احتمالی تنها از مطالعات آزمایشگاهی تکیه می‌کنند یا فرض می‌کنیم که ارزش دارویی شناخته شده ماده افزوده شده به پاستا مصرف‌شده منتقل می‌شود.

لزوما اینطور نیست در حالی که ممکن است پاستا ژوانی اضافه کردن یک ماده به مخلوط سمولینا و آب با درصدهای مختلف ساده باشد، نمی توان از عملکرد مواد فعال اطمینان داشت.

بررسی روش‌ها بررسی‌های اخیر در مورد تأثیرات بر کیفیت فن‌آوری پاستا ایتالیایی با ترکیبات کاربردی اضافه شده در دهه گذشته منتشر شده است و خواننده برای تکمیل این بررسی به آنها ارجاع داده شده است.

بسیاری از مطالعات ذکر شده پاستا آلفردو رستورانی در این بررسی ها و سایر نشریات در جدول 2 خلاصه شده اند، بیشتر آنها شواهدی از تأثیر ماده افزوده شده بر سلامت انسان نشان نداده اند.

برای سایر مطالعات، خلاصه ای در قالب یک جدول ارائه شده است (جدول 2) که در آن نویسنده تصمیم گرفته است تا مطالعات مربوطه را از منظر ماده(های) خام اضافه شده به فرمول پاستا ارائه کند، ماده فعال احتمالی که ارائه دهنده در صورت انجام مطالعات بالینی، مزایای سلامتی، تأثیر بر کیفیت و ارزش عملکردی پاستا با برخی پیش‌بینی‌ها نسبت به مزایای احتمالی در داخل بدن.

جستجوهای پایگاه داده با جستجوهای دستی فهرست های مرجع گزارش های موجود و بررسی های قبلی تکمیل شد، زبان فقط به انگلیسی محدود شد.

استراتژی جستجوی مورد استفاده آخرین بار در 5 اکتبر 2021 به روز شد، مطالعاتی که از گندم معمولی برای تهیه پاستا استفاده می‌کردند، در نظر گرفته نشد.

 • منابع:
  1. Development of Novel Pasta Products with Evidence Based Impacts on Health—A Review
 • تبلیغات: 
  1. کاشی ها عناصر واحدی از خاک رس پخته شده
  2. برای دور کردن سوسک باید سرویس بهداشتی را با سود بشویید!!
  3. سگ هاری که با بویدن اسانس شفا پیدا کرد!
  4. میوه خشک های طراحی شده برای کودکان تازه متولد شده!