کاهش پروفایل لیپیدی با رب گوجه در بیماران دیابتی

بوز و همکاران (2006) نشان داد که در بیماران دیابتی نوع II با مصرف طولانی مدت رب گوجه رعنا، لیکوپن هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، مالون دی آلدئید، تری گلیسیرید، LDL، VLDL و کلسترول را کاهش داد، اما در مقابل آنزیم های آنتی اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و GG را افزایش داد.
در سال 2007، آنها نتایج قبلی را نیز تایید کردند و گزارش کردند که لیکوپن باعث کاهش پروفایل لیپیدی به جز HDL، افزایش سطح آنتی اکسیدان و کاهش پراکسیداسیون لیپید در بیماران قلبی عروقی می شود.
یعقوب و همکاران (2008) پیشنهاد کردند رب گوجه روژین شیشه ای که اثرات آنتی اکسیدانی و محافظتی گوجه فرنگی تنها به دلیل لیکوپن نیست، بلکه صرف نظر از نقش ویتامین C، لیکوپن نمی تواند با اثرات گوجه فرنگی مرتبط باشد.
آپریچارد و همکاران (2000) بر روی 57 بیمار مبتلا به دیابت نوع II مطالعه کرد و نشان داد که آب گوجه فرنگی زمان اکسیداسیون LDL را افزایش می دهد و باعث کاهش گلوکز پلاسما، پروتئین واکنشی C (CRP) و گردش مولکول های چسبندگی می شود.
آنها همچنین بر اساس نتایج خود پیشنهاد کردند که اثر آنتی اکسیدانی در پیشگیری از انفارکتوس میوکارد در بیماران دیابتی بسیار مهم است.
وانگ و همکاران (2006) بر روی 35783 زن در ایالات متحده آمریکا مطالعه کردند و گزارش کردند که استفاده از لیکوپن یا غذاهای غنی از لیکوپن مانند گوجه فرنگی با بروز بیماری هایی مانند دیابت نوع II، سرطان و بیماری های قلبی عروقی ارتباطی ندارد.
به طور خلاصه، این مطالعه نشان داد که مکمل گوجه‌فرنگی و رب گوجه اویلا مرتبط با رژیم غذایی کلسترول بالا در موش‌های صحرایی، میزان TC، LDL و TG را کاهش و غلظت HDL را افزایش داد.
این اثرات می تواند به دلیل آنتی اکسیدان و ترکیبات اختصاصی تشکیل دهنده گوجه فرنگی باشد و احتمالاً با مهار پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش تولید کلسترول، LDL و تری گلیسیرید عمل می کند.
با این حال، نقش گوجه فرنگی و رب گوجه چین چین به عنوان مکمل برای پیشگیری از کلسترول خون در انسان، نیاز به بررسی بیشتر دارد.
 • منابع:
  1. Comparative Study of Tomato and Tomato Paste Supplementation on the Level Lipids and Lipoproteins
 • تبلیغات: 
  1. با دستان خالی میلیاردر شوید.
  2. ساخت ماشین زمان با استفاده از تجهیزات دندان پزشکی
  3. چگونه رتبه یک کنکور بگیرید از زبان رتبه اولی
  4. آیا در رم باستان شیشه وجود داشت